6 Timers stuen

FodLys

Anmeldelse i BØRNE TEATER AVISEN

af Kirsten Dahl under overskriften: 

Billet til livet

O prigtig livskvalitet stilles overfor forloren dagligdags tilsyneladenhed i Replikkens hylende morsomme, men også tikkende alvorskonfronterende forstilling "6 timers Stuen", hvor en forventet død mand, Bjarne Nielsen, og den vagthavende læge udfordrer hinanden på liv og død. Og det fungerer bragende godt.
Der er bid i replikkerne, intensitet i spillet, og det hele går direkte ind hos både unge og voksne.
De alvorlige løjer udspiller sig direkte på gulvet i et næsten tomt rum, kun befolket med lægens lille skrivebord med bærbar PC til venstre, en skærm i midten til at markere udgang fra værelset, og en ligbåre til højre.
Jakob Mendel lægger nøgternt og nærværskabende ud som den flegmatisk af slappede læge med direkte publikumshenvendelser og en herligt underspillet humor. Med naturlig selvfølgelighed sikrer han sig, at vi ved hvad en 6 timers stue er. 
Og fortæller så i en morsom jeg-kom-lige-i-tanke-om vandring mellem skrivebord og første publikumsrække, at han på arbejdet har rig lejlighed til at skrive på et forskningsprojekt.
"Der sker jo ikke så meget hernede", siger han og peger hen på båren, hvor den døde Bjarne Hansen ligger under et ligklæde med tæerne strittende ud under ligklædet og et navneskilt på storetåen.
Men ikke så snart har han hældt "død kaffe" op og talt om H.C. Andersens nat bordsnotits: "Jeg er ikke død, kun skindød" før alvoren kommer snigende og langsomt og sikkert griber om sig. Den døde vågner op, tror lægen er Gud, sætter straks lægens ord om at dette er nederste etage lig med Helvede, og beder fluks om at blive kørt helt op.
Lægen modtager uforstående den dødes besked med svaret: "Op på kirurgisk?" Og den grotesk morsomme samtale fortsætter derudad med misforståelser og talen forbi hinanden.
Men efterhånden som Bjarne Hansen sander at hans selvmord er endt som en fiasko og udfordrer lægen med sin begrundelse for at have forsøgt det, flettes der mere og mere eksistentiel alvor ind i kommunikationen. Vi kommer på nært hold af de to personers livsførelser. Og med overraskende vrid og drej bliver religiøsitet, tro og essentielle livsspørgsmål kastet i luften og sat på spidsen.
Bjarne Hansen spørger om der er en gud, noget eller nogen der styrer os. En højere aftale. Og han føler, at Gud har misligholdt aftalen ved ikke at have pæsenteret ham for noget som helst han havde lyst til, men i stedet givet ham livet som en sygdom og bagefter selvmords-ideen. Lægen, der føler sin uformåenhed udstillet, fremholder, at livet er noget man skal gøre sig fortjent til og kæmpe for.
I en nuanceret samtale om livskvalitet, som både når omkring aktiv dødshjælp, abort, etisk råd og Hamlet, prøves argumenter af, så man som publikum udfordret tænker med.
Og diskussionen ser provokerende og tankevækkende ud til at skulle køres derud, hvor de to kamphaner behøver at blive truet helt fysisk på livet for at se deres respektive livsløgne klart - og det nemme i at påberåbe sig retten til livet. 

Berlingske Tidende, 1. sektion, lørdag 3. oktober 1998 ................ BØRNETEATER 

Mesterlig reminder om, hvorfor vi lever.

Livet tur/retur
AF CAMILLA KJERSGAARD

Hva' gør man, når livet ikke længere er underholdning i topklasse? Når man har prøvet alt, hvad der er at prøve. Når omverdenen er løbet tør for ressourcer. Så findes der kun én udvej...eller gør der? 

Bjarne Henriksen har taget billetten. Eller rettere forsøgt at tage billetten. For ikke engang dét kan han finde ud af. Men det var afsindigt tæt på - og selv er han da også temmelig overbevist om, at det er lykkedes, da han vågner op på »6 Timers Stuen« næsten nøgen, liggende på en briks med et lagen over sig og et navneskilt om den ene storetå.

Normalt er der meget lidt aktivitet på »6 Timers Stuen«. Det er nemlig hospitalets sidste stop før frysehuset, overvåget af dødens dørvogter, den vagthavende læge, Anker. Så da der pludselig viser sig at være liv i Henriksen går der panik i lægen, og hele situationen udvikler sig uhyre morsomt på meget kort tid. Henriksen er naturligvis forvirret, tror at lægen er Gud og at nederste etage, som de befinder sig på, er en metafor for Helvede. Og lægen forsøger bare at forholde sig til sit første levende lig. Nu kunne det godt lyde som om dramatikeren, Lotte Kjærup, udelukkende har til hensigt at underholde. Men det er absolut ikke tilfældet. 

De udfordrer hinanden på liv og død både fysisk og psykisk ved at vade rundt i yderst personlige anliggender, fremmede normalt ikke drøfter med hinanden. På kort tid og på elegant humoristisk vis berøres emnerne tro, religiøsitet og angsten for både livet og døden, hvor lægen naturligvis kæmper for livet (tvinger selvmordspatienten til at tage stilling til livet) og selvmordspatienten for sin ret til at dø. Uden moralske pegefingre og belærende toner af nogen art, guides vi rundt i et af Vestens største og sværest håndterlige tabuer, døden, af to livsopfattelser, der krydser hinanden. Og det bliver mesterligt gjort af Jakob Mendel og René Foshammer, der begge forstår at formidle teksten, så både unge og ældre føler sig berørt.

Anmeldelse Pilgårdskolen


Replikken:"6-timers Stuen": 

"En komedie om selvmord" lyder jo lokkende, og stykket holder bestemt, hvad denne beskrivelse fra teatrets eget materiale lover. 

Vi er på hospitalets 6-timers stue, hvor de døde ligger til observation for liv (-næppe lige en fagterm, men det er det, det handler om). Og naturligvis vågner det tildækkede lig op (-også kedelig rolle ellers!). Den unge mand, der har begået selvmord, tror først, han er kommet i det hinsidige (-oppe eller nede står ham ikke helt klart), men den vagthavende læge fÂr dog rettet hans misforståelse. Og så er vi fremme ved stykkets egentlige tema: må man tage sit eget liv. Oplægget er fyldt med humor og stilen holdes -på trods af det alvorlige emne- fint hele vejen igennem. 

Også uden at vi føler, at den seriøse del af festen bliver forfladiget. 

Fine skuespillere i et godt og gennemarbejdet stykke. 


© René Foshammer 2014