6 Timers stuen

indvita1

Danmark - dette lille forkælede smørhul i den vestlige verden, hvor tingene fungerer, vi har gratis lægehjælp, ingen behøver at sulte og samfundet holder en beskyttende hånd under os alle sammen. Dette smøhul, hvor de fleste af os kun gennem 20 tv-kanaler er vidne til denne verdens krig, vold, gru, ondskab, sult, nød og elendighed. Denne bedste af alle verdener, hvor vi kan leve godt og trygt og hygge os med hinanden til vore dages ende. Spørgsmålet er, om vi rent eksistentielt kan overleve ved at træde vande her i det smeltede smør. Tilsyneladende er svaret nej. Flere og flere i vores trygge og lykkelige andegård rammes af voldsomme depressioner og andre psykiske lidelser, flere og flere kæmper sig gennem tilværelsen med en smertefuld følelse af tomrum i sjælen og flere og flere - både unge og gamle - vælger selvmordet som løsning på en åbenbart menings- og indholdsløs tilværelse omgivet af materiel overflod men tilsyneladende uendelig menneskelig ensomhed.
Ungdommen i hele den vestlige verden søger desperat mere og mere ekstreme og farlige eksperimenter for at mærke suset - at føle sig levende:elastikspring, bjergklatring, sejlads nedad frådende vandfald, bedøvelse i alkohol eller beruselse i exstacy og lignende former for grænseoverskridende kemi, der kan bringe dem i kontakt med..... ja med hvad. Man kan få den tanke, at den ungdom, som til alle tider er en slags barometer for, hvordan vort samfund fungerer, ad mange veje søger helt ud i at konfrontere sig med døden - for dog at opleve forskellen på at leve og dø. Først derude kan man åbenbart mærke sig selv tilstrækkeligt til at føle, man lever.
Det er uhyggelige perspektiver. Flere og flere af os møder denne ekstreme søgen efter livet på grænsen til døden og flere og flere af os kommer til at møde medmennesker, der befinder sig i gænselandet mellem lysten til at leve og lysten til at holde op med at leve.
Det er denne omsiggribende dragning mod døden, der har fået os i Replikken til at lave en forestilling om selvmord. 

© René Foshammer 2014